Families

Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)

SurnameSURNSpouses
1O'NEILLO'NEILL1
2OakesOAKES1
3OdellODELL1
4OlcottOLCOTT1
5OLESEN
Olesen
OLESEN1
2
3
6OLIVEROLIVER2
7OLLESENOLLESEN1
8OLMSTEAD ‎(OLMSTE‎OLMSTEAD (OLMSTE1
9OLNEYOLNEY1
10Olsen
OLSEN
OLSEN2
2
4
11OLULSENOLULSEN1
12or_SKRAEDEROR_SKRAEDER1
13OrmestonORMESTON2
14OSBORNEOSBORNE1
15OtisOTIS5
16OWENOWEN4
   Total individuals: 30
Total Names: 18